tiistai 19. marraskuuta 2019

Kemijoen viimeisiä kahleita jo taotaan!
Kemijoki Oy on oiva esimerkki valtionyhtiöstä. Valtio omistaa kuitenkin vain "rahaosakkeita" l. tukee yksityisten omistajien omakustanteista energiantuotantoa (ns. mankala-yhtiö). Yrityksen hallitus tekee ne varsinaiset päätökset esim. voimalan rakentamisesta. Laaja poliittinen tuki (ja vielä lappilainen) helpottaa luvitusta ja tukee paikallista hyväksyttävyyttä. Poliittisin perustein nimitetyn hallintoneuvoston äänekäs tuki "Lapin kehittämiseksi ja työpaikkojen synnyttämiseksi" auttaa äänien saannissa, kun kunnalliset ja valtiolliset vaalit jälleen pidetään. Tämä tietää koko hallintoneuvosto, varsinkin puheenjohtaja ja ”herra Lapin puolustaja”. https://www.kemijoki.fi/kemijoki-oy/hallinnointi-ja-johtaminen/hallintoelimet.html
Olisi poliittinen itsemurha yrittää argumentoida jotakin muuta, kuin maakunnan edunvalvonnan airuet.

Hallintoneuvosto, tuo muinaisjäänne suomalaisessa yritystaloudessa, on vain keskustelukerho. Tässä tapauksessa hallintoneuvosto on kuitenkin voimakas vaikuttaja, ja jäsenten poliittinen vaikutusvalta valtioneuvoston, eduskunnan lautakuntien ja ministeriöiden kammareissa on vahva. Juuri valitun Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston koostumus on Lappi painotteinen, joten paikallinen ääni kuluu kyllä vahvasti, varsinkin kun lappilaisia ministereitä on Suomen nykyhallituksessa ennätysmäärä.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan sanoin: "Sierilä on viimeinen puuttuva lenkki jo rakennetussa joessa ja täydentäisi voimalaitosketjun yhtenäiseksi. Hankkeella on merkittävät työllisyysvaikutukset, se hyödyttää aluetaloutta kiinteistöverotuotoilla ja ennen kaikkea hanke voidaan toteuttaa ilman yhteiskunnan taloudellista tukea."
Lapin kala- ja porokiistojen argumentointia mukaillen: "Tämä on Lapin sisäinen asia, johon puuttuminen loukkaa suvereenin maakunnan itsemääräämisoikeutta, ja ikiaikaisia  oikeuksia luontoon, perinteiseen elämäntapaan ja elinkeinoihin."
Toisin sanoen, lappilaiset haluavat itse rakentaa Sierilän, omin luvin, omalle joelle ja omin rahoin (Kemijoki Oy:n rahoituksella), koska "jokihan on jo pilattu". Tätä argumentointia on kuultu myös Etelä-Suomen maakuntajohtajienkin suusta, kun virtavesistöjen kunnostamisrahoista on käyty kilpailua. Kaikki voittavat, energiateollisuuskin. Lisää vesivoimaa pohjoiseen. Poissa silmistä, poissa mielestä. 


Täältä löytyy Sierilän voimalaprojektin hyvin valmisteltu esittely ja lisää perusteluja epäileväisten kansalaisten käännnyttämiseksi. 

Olkaa kansalaiset vahvoja uskossa. Hyvää tarkoittavat Isänmaanystävät tässä vain yrittävät saattaa päätökseen kauan sitten aloitetun luonnon tuhoamisprojektin ihmisen hyvinvoinnin, kansantalouden ikuisen kasvun ja edistyksen nimissä!


Koska on hyvin todennäköistä, että nykyisen valtioneuvoston toimikauden aikana Sierilä nuijitaan läpi ja kaivinkoneet ilmestyvät (taas) Kemijoelle, esitän että joukkorahoituksella me kansalaiset rakennamme Virtavesiluonnon Muistomerkin Sierilän voimalan lähistölle; Rintakuvat hallintoneuvoston jäsenistä aseteltuna kehäksi käräjäkivien ympärille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti