torstai 12. syyskuuta 2019

Etusivun uutinen on aina pääuutinen


Salon Seudun Sanomat 12.9.2019
Minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää kenelle tämä etusivun julkilausuma/julistus on kohdennettu. Mielestäni ei ainakaan Salon kaupungin asukkaille. Olen keskusteluista poiminut runsaasti puoltoääniä ”tunnin junalle”; lue: kuntalaiset kannattavat nopeaa raideyhteyttä Turku-Helsinki! Kaavan (kangistunut?) linjaus vaan kovasti arveluttaa. 

Rata tulee rakentaa siten, että rakennettua kulttuurimaisemaa ei tuhota, natura-alueet ja luontoarvot otetaan huomioon ja ”Liikenteen solmukohdat” toteutetaan jo olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutuen. Ts. kaksoisraiteet seuraten jo tehtyä E18:n arpea maastossa: Somerontie kt52/Piihovi - Suomusjärven liikennekeskus Kivihovi/tie 2410 - Muijala kt25 & Hyvinkää-Hanko rata jne.
Salolla on nyt 1000 taalan (euron) paikka rakentaa uusi maaliikennekeskus ja siirtää koko seutukunta 2000-luvulle!
Kaksoisraiteet varmistavat, että Salossakin pysähtyy vielä junia, ja ne mahdollistavat jo kauan kaivatun paikallisjunaliikenteen välillä Salo-Turku… mahdollisesti Uusikaupunki, ja asutuksen levittäytyessä myös Salo-Lohja välille, ehkä jo vuonna 2050. Rata on aina kasvukäytävä, ei pelkästään sen asemapaikkojen summa.
Onhan itäisen ohikulkutie kt52 vaihe II:n suunnittelussa otettu tällainen varaus huomioon välillä Isokylä-Piihovi, onhan?

Liikenneinvestointien mittavia kustannuksia tulee tarkastella 100 vuoden aikaperspektiivillä. On naivia tehdä tilaustutkimuksia ja kiistellä sitten matkustajamääristä. Normaalit kannattavuuslaskelmat ja takaisinmaksuajat pelkillä matkustajamäärä/vuosi näyttävät kaikki punaista. Jos Suomen infrastruktuuria olisi rakennettu pelkästään lyhytnäköisin liiketaloudellisin periaattein, kulkisimme vieläkin pitkospuita pitkin Tampereen pohjoispuolisilla alueilla!
Kirjoituksen ”nopea aikataulu” tarkoittanee, ettei kaavoitusta enää avata, vaan pusketaan läpi Lukkarinmäen ja suojelualueiden kohti itää. Miksi kukaan ei ole huolissaan Kupittaa-Salo rataosuudesta? Sillekin täytyy tehdä mittavia muutoksia, jotta ajonopeudet saadaan ylös. Ovatko Kaarina ja Paimio tyytyväisiä siihen, mitä muualla päätetään heidän puolestaan? Entä tavaraliikenteen vaatimukset, vai annetaanko kaiken kulkea pyörillä, kuten esim. koko Lounais-Suomen polttojätteiden Saloon?

Ao. lehdessä julkaistu sponsoroitu pamfletti selventää allekirjoittajatahojen (ko. puolueet, ay-järjestöt ja yritykset) mielipiteet, joten aika suuri osa vaikuttajista siirrettiin yhdellä lehti-ilmoituksella pois kaikkien toivomasta läpinäkyvästä lähidemokratiasta ja siihen liittyvästä avoimesta dialogista. Olettaen, että ”ryhmäkuri pitää ja rivit ovat suorat” ei keskustelua näiltä osin tarvita. Toivottavasti olen väärässä.
Sitäkin tärkeämpää on nyt kaupunkilaisten ja myös naapurikuntien asukkaiden aktiivisuus ja osallistuminen. Hyvä Salonseutulainen, ellet ole vielä osannut arvostaa Suomalaista Kansanvaltaa (täytti juuri 100v) ja Sananvapautta, niin nyt voimme antaa niille äänekkäät
aplodit!

Paremmat, nopeammat julkisen liikenteen yhteydet ovat erittäin kannatettavia. Rakennusprojektien toteutus ei kuitenkaan saa perustua vanhentuneisiin tapoihin ja kapeisiin katsantokantoihin. Suomen edun tulee olla myös kansalaisten etu, tulevien sukupolvienkin.


Ovatko kuntalaiset edistyksellisempiä kuin heidän valitsemansa poliittiset edustajat ja virkamiesjohto? Siltä välillä tuntuu. Eik vaa?

keskiviikko 11. syyskuuta 2019

11.9.

Jäte, strateginen resurssi.

Salon Kaukolämpö Oy ilmoitti korottavansa tariffeja (Salon Seudun Sanomat 11.9.2019)
Mihin perustuvat Salon Kaukolämpö Oy:n hinnankorotukset? Valmistautuuko kaupungin omistama kaukolämpöyhtiö tulouttamaan reilusti enemmän kaupungin tyhjään kirstuun, kun Lounavoima Oy:n Korvenmäen jätevoimala valmistuu?

Lounavoima Oy:ssa on kaupungilla määräysvalta Salon Kaukolämpö Oy:n kautta (koskee myös energiatuotteiden ulosmyyntihintoja).
Lounavoima Oy on mankala-yhtiö. Asian on vahvistanut ko. yhtiön hallituksen jäsen. Ts. Lounavoima Oy myy omakustannushintaan tuotteensa omistajilleen, kuten tekee esim. TVO Oy).
Salon Kaukolämpö Oy:n energian ostohinta siis romahtaa verrattuna Vapolta (Salon Energiantuotanto Oy) nyt ostettavan lämpöenergian hintaan.

Eikö olisi kaupungin strategian, kuntalaisten edun, kannalta parempi laskea kaukolämmön myyntihinta niin alas kuin se taloudellisesti on mahdollista, ja näin tehdä Uskelanjokilaaksossa aurinkoenergia, tuulienergia ja maalämpö, puhumattakaan fossiilisista lämmitysmuodoista, täysin kannattamattomaksi?
Näin olisi perusteltua rakentaa Korvenmäestä kattava kaukolämpöverkko kauppalan joka kolkkaan (jopa 
Uskelan kunnan puolellekin)! Samalla tulisi hyödynnettyä maksimaalisesti muuten kovin vanhanaikainen ja
arveluttava jätteidenpolttoinvestointi. Varsinkin, kun saamme Vakka-Suomen ja Raumanseuden jätteetkin tupruteltaviksemme.
Se ei liene ollut alkuperäinen tavoite, mutta vähenevän polttojätteen maailmassa kilpailu raaka-aineesta kovenee.
Mm. Westenergy Vaasassa hoitaa jo Pohjanmaan jätereviisinsä suitsuttamisen.

Lisämausteen jäte-energiasoppaan tuo Fortumin Poriin rakennettava tuhkanjalostamo, joka pyrkii jatkojalostamaan
jätteenpolttolaitosten tuhkaa, poistamaan suolaa (mereen) ja tekemään loppujätteestä kaatopaikkakelpoista. Alkaako siis Salosta rekkaralli myös toisinpäin, Satakuntaan? Jätteenpolton kokonaishiilijalanjälki kasvaa, se on varmaa.

Sekä Salo, Pori että Vaasa mainostavat pyrkivänsä ”kiertotalouden keskuksiksi” omilla klustereillaan.
Tässähän kiertotalouskiertää kohta puoli Suomea, niin että kansalaisilla menee pää sekaisin!

tiistai 3. syyskuuta 2019

4.9.

KOILLISKAAPELI TULEE, POIKAS VALVEIL ON!


Trans-Arctic cable will not be wireless, but it requires land to lay the fibres.
Finnish govt. is right now preparing to make ”haltuunotto”, i.e. land acquisition by force from private land owners along the railroad tracks in the Northern Finland ” to enhance the traffic safety”. Substantive safety measures were concluded in the same area less than 10 years ago!
These actions make it easier for the govt. owned Cinia Ltd. to become a trusted partner in the Northeast cable project with Russian MegaFon. Respect to private land ownership has never really been high in the agenda of Grand Duchy of Finland, the Republic of Finland, regional governments and their organizations.
News based on ”Finlandisierung” is the norm in Finland, seemingly forever.


Trans-arktinen valokuituyhteys ei ole langaton, vaan se vaatii maa-alueita kaapeleita varten.
Juuri nyt Suomen valtio valmistelee yksityisten maa-alueiden ”haltuunottoa” Pohjois-Suomessa rautatielinjojen varrella. Perusteluna on liikenneturvallisuus. Vain 10 vuotta sitten tehtiin mittavia muutoksia samalla rataosuudella liikenneturvallisuuden parantamiseksi!
Tällä maan haltuunotolla on valtionyhtiö Cinia Oy:n helppo olla luotettava partneri venäläiselle teleoperaattorille,  MegaFonille, ”koilliskaapeli-projektissa".
Yksityisen maaomistuksen kunnioitus ei ole koskaan ollut korkealla Suomen Suuriruhtinaskunnan, Suomen Tasavallan ja aluehallinnon organisaatioissa. Hyvät naapuruussuhteet ovat etusijalla.
Suomettuminen ja asioiden selitys sen mukaisesti on näköjään maan tapa, ikuisesti.