sunnuntai 6. toukokuuta 2018Väylästrategia Nyt


https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005669807.html

Julkaistu: Salon Seudun Sanomat 28.7.2018

Väylästrategia Nyt

Kunnan kaavoitus- ja maansuunnittelu on ikuisuusprojekti. Asia koskettaa ainakin välillisesti kaikkia kuntalaisia, joten kaikilla on vahvat mielipiteet asioista. Vuosikymmeniä esillä ollut rautatielinjaus Turku-Lohja ei ole poikkeus.Koska kyse on usean kunnan ja maakuntien yhteisestä asiasta, on ollut tuskallisen vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen edes suunnittelun perusperiaatteista.
Suomi kaupungistuu ja keskittyy hyvin nopeasti. Näin tapahtuu etenkin kasvukäytävissä Helsinki-Tampere ja Helsinki-Turku. Siksi on tärkeää, että nyt tehtävät liikenteen ja rakentamisen suunnitelmat ovat riittävän kauaskantoisia. Sata vuotta on lyhyt aika liikenneväylän käyttöikänä. Ei ole helppo ole tehdä kerralla hyvää. Tästä esimerkkinä pihtisynnytyksellä tehty moottoritie E18 Turku-Lohja.

Väyliä suunnitellaan ja rakennetaan Suomessa edelleenkin erillisinä hankkeina ja ne nähdään pelkästään fyysisinä infrastruktuuriprojekteina. Kaikki väylät (tiet, rautatiet, vesiväylät, tietoliikenne- ja sähköverkot yms.) ovat itse asiassa taloudellisen lisäarvon tuotantovälineitä, yhteiskunnan verisuonistoa.Eikö siis ole järkevää kehittää yhteiskäyttöisiä väyliä erillisten, huonon tehokkuusluvun, sirpaleisten väylien sijaan?Miljardiluokan väyläprojektien tulee palvella 2100-luvun suomalaisia. Suunnitelmissa on useita, kilpailevia rautatiehankkeita, eikä kaikkia voida toteuttaa.

Mielestäni nyt suunniteltavan ”tunnin junan”, (suomeksi: nopea junayhteys Turku-Pasila) lähtökohdat ovat väärät. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kehottaa suurissa infrahankkeissa ”ajattelemaan toisin, laaja-alaisesti”. Näin voisivat tehdä Salon ja Lohja yhdessä. Kaupungit voisivat tehdä tulevaisuuteen tähtäävän ”Suomi200 -päätöksen”:rautatielinjaus E18-moottoritien käytävään välillä Kupittaa-Lohja.
Uudet liikenne- ja logistiikka-asemat, Piihovi, Suomusjärvi ja Muijala, olisivat luontaisia tulevaisuuden kasvualueita teiden ja rautatien solmukohtina. Turkulaisille sopinee kaikki, joka kellottaa Kupittaa-Pasila matkustusajan alle tunnin.
Uusi linjaus antaisi kunnallispolitiikkaan positiivista puuhaa kaavoituksen ja suunnittelun saralla liki rakentamattomissa alueissa.  Samalla vapautuisi runsaasti maata kaavoitukseen nykyisen rautatien poistuessa mm. Salon keskustan alueelta.
Kaupunkistrategiakin konkretisoituisi; Asiakaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus ja Oikeudenmukaisuus.

Vielä ei ole myöhäistä pitää tuumaustauko, koska asian kanssa on pähkäilty jo vuosikymmeniä. Kyllä valitut konsultit (kaikki kolme pätkätyöläistä) jaksavat odottaa tarkennettuja ohjeita maakuntahallinnolta ja alueen kunnilta. 

Huonoa ei kannata edes suunnitella.


Jouko Häyrynen
yrittäjä, Kisko


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti